Vand og Affald

Struebjerg

Vandledningen i Struebjerg er i dårlig stand og skal derfor udskiftes

Arbejdet forventes udført mellem den 4. juni og den 6. juli 2018.

Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder vil det være nødvendigt at lukke for vandet. De berørte ejendomme vil blive orienteret via SMS før enhver planlagt lukning.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af Entreprenør J. Clausen.

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du meget velkommen til at kontakte Mona Wulf Nielsen på mail: mwn@vandogaffald.dk eller på tlf: 63 21 55 19