Vand og Affald

Præstevænget

Vandledningen i Præstevænget er i dårlig stand og skal derfor udskiftes.

Arbejdet forventes udført mellem den 9. april og den 6. juli 2018.

Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder vil det dog være nødvendigt at lukke for vandet.

Grave- og borearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af Entreprenør ETS A/S

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Mona Wulf Nielsen på tlf: 63 21 55 19 eller mail: mwn@vandogaffald.dk