Vand og Affald

Mølmarksvej fra Hjerteparken til Tvedvej

Vandledningen i Mølmarksvej er i dårlig stand og skal derfor udskiftes.

Arbejdet forventes udført mellem den 30. oktober 2017 og den 22. december 2017.

Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder vil det være nødvendigt at lukke for vandet. De berørte ejendomme vil blive orienteret via SMS før enhver lukning.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen af vandledningen udføres af Entreprenør J. Clausen ApS.

Mølmarksvej spærres i hele perioden, fra Hjerteparken til Porthusvej.
Beboerne vil som udgangspunkt have adgang til deres ejendom.

Bussen der normalt kører på Mølmarksvej, vil blive omlagt i henhold til opslag ved stoppestederne.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Mona Wulf Nielsen på mail: mwn@vandogaffald.dk eller på tlf. 63 21 22 19