Vand og Affald

Bestyrelsen

Medlemmerne i bestyrelsen for Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S, Svendborg Forsyningsservice A/S, Svendborg Forsyning A/S og Svendborg VE A/S er: 

Pia Dam, Formand 
Per Nykjær Jensen, Næstformand
Henrik Buchwald
Ove Engstrøm
Hans Jordan Kroman
Gry Tully
Jesper Ullemose

Ifølge informations- og kommunikationspolitikken for vand og affald offentliggøres dagsordner og protokoller fra bestyrelsesmøderne her på hjemmesiden.

Læs informations- og kommunikationspolitikken.