Vand og Affald

Generalforsamling

Selskaberne i vand og affald er 100% ejet af Svendborg Kommune.

Klik på menupunkterne ude til venstre for at læse protokoller, årsrapporter og vedtægter.