Vand og Affald

Vandforsyningen til ejendommene på Falkenbjerg og Belvedere er midlertidigt afbrudt pga ledningsbrud

Vi beklager de gener, det medfører.