Vand og Affald

Undervisning

Til skoler og institutioner

En ren natur og et godt miljø er af afgørende betydning for et godt liv. Derfor er det vigtigt at oplyse børn og unge om, hvad de kan gøre for at bevare og styrke et godt miljø.

Vand og Affald tilbyder skoler og institutioner i Svendborg Kommune viden om miljørigtig håndtering af affald, viden om rent drikkevand og viden om rensning af spildevand.

Vi tilbyder information til børn og unge i alle aldre og vil forsøge at tilrettelægge vores information til målgruppen.

Gode idéer til undervisningsmateriale og events modtages gerne på post@vandogaffald.dk eller tlf. 6321 5522.

Affald
Vi har udarbejdet  undervisningsmaterialet  ”Fra Yt til Nyt”, som er rettet  mod 5.– 6. klasse.  ”Fra Yt til Nyt” er et gratis tilbud til alle kommunens skoler til brug i undervisning i Natur og Teknik i 5. eller 6. årgang. Materialet kan bestilles af den enkelte skole og udleveres hvert år i maj/juni til brug i det efterfølgende skoleår. Der udleveres undervisningsmateriale til en årgang pr. år.

Undervisningsmaterialet lægger op til et besøg på genbrugsstationen med generel information og en rundtur på genbrugsstationen. Vi har indrettet et undervisningslokale, som i indretningen henvender sig til børn og unge med relevant information, der kan danne grundlag for god dialog og en rundtur på genbrugsstationen, hvor der er syn for sagen omkring sortering af affald. Besøget tager ca. 1½ time.

 Vi vil komme ind på:

Affald som ressource – hvad kan det bruges til, hvis det sorteres rigtigt.

Henkastet affald – nedbrydningstider i naturen

Den økologiske rygsæk – produkters skjulte miljøbelastning

Kompostering af grønt affald

Rent vand og spildevand
Gennemgang af processen omkring rent vand. Hvordan får vi rent drikkevand i hanerne og hvad  kan (skal) vi gøre for at der også er adgang til rent drikkevand i fremtiden.

Gennemgang af processen omkring rensning af spildevand. Hvordan renses vores spildevand på rensningsanlægget Egsmade inden det ledes ud i havet.

Yderligere oplysninger og aftale om besøg

Hanne Klit, dir. tlf. 6321 5526 eller hkl@vandogaffald.dk

"Hej. Jeg hedder Vaaf. Du kan møde mig når du kommer ud på genbrugsstationen for at lære om affald. Vi ses!"