Vand og Affald

Forbrugerinformation

Ordningen
I Svendborg Kommune kan virksomheder frit vælge mellem en klippekortordning eller en abonnementsordning. Ved klippekortordning betaler virksomheden pr. gang for det affald de afleverer på genbrugsstationen.
Ved abonnementsordning betaler virksomheden en gang om året for hver bil, der skal have adgang til genbrugsstationerne.

Virksomheder kan aflevere erhvervsaffald på kommunale genbrugsstationer på tværs af kommunegrænserne mod betaling efter gældende takst i den aktuelle kommune. For yderligere oplysning, se den aktuelle kommunes hjemmeside eller kontakt kommunen.

Administrationsgebyr
Alle virksomheder med et cvr. nr. skal betale administrationsgebyr, på nær dem der er fritaget efter gældende regler.

Administrationsgebyret dækker omkostninger til administration af erhvervsordninger og kommunens øvrige lovpligtige opgaver overfor Miljøstyrelsen. Det er bl. a. udarbejdelse af regulativer og affaldsplaner, administration af farligt affald samt information til virksomhederne og affaldskonsulentordning.

Administrationsgebyret betales en gang om året og dækker hele året.

Regler for fritagelse

  • Virksomheder der har affaldsproduktion kan ikke fritages.
  • Virksomheder, der benytter en af kommunens ordninger kan ikke fritages.
  • Fritagelsen gælder kun i ansøgningsåret.
  • Virksomheder, hvor virksomhedens branchekode fremgår af bilag 8 og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0-1 ansatte, frasorteres automatisk.(se mere i bilag 8 og 9 som du finder ved at klikke her)
  • Virksomheder, hvor virksomhedens virksomhedsform fremgår af bilag 9, punkt 1, og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0 ansatte, eller bilag 8, punkt 2, uanset antallet af ansatte i virksomheden, frasorteres automatisk.(se mere i bilag 8 og 9 som du finder ved at klikke her)
  • Virksomheder, som over for kommunen dokumenterer, at de har en årlig momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr., fritages efter ansøgning. Omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før gebyråret.

Ansøgning om fritagelse for affaldsgebyr skal ske senest fredag den 30. juni 2017 og foregå elektronisk. Gå direkte til fritagelsessiden ved at klikke her. Benyt virksomhedens P-nummer, som du kan finde ved at søge på dit CVR-nummer på www.cvr.dk.
Ansøgningen behandles af Vand og Affald, tlf. 6321 5515 eller eller post@vandogaffald.dk

Ansøgninger modtaget efter den 30. juni 2017 behandles ikke.

Farligt affald
Der må højst afleveres 200 kg farligt affald/ år pr. virksomhed på genbrugsstationerne. Virksomheden kan få kvittering for aflevering af det farlige affald. Har virksomheden mere end 200 kg./år, skal det bortskaffes via et godkendt firma.
Spørg gerne MOTAS (Modtagestation Syddanmark) til råds på mail@motas.dk eller Motas I/S - Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia - Tlf. 7620 1300 eller læs mere på www.motas.dk

HUSK at betale til tiden
Ved betaling efter betalingsdato beregnes renter. Ved udsendelse af rykker opkræves rykkergebyr.

Hvis du har spørgsmål vedrørende administrationsgebyr, er du velkommen til at kontakte os på post@vandogaffald.dk eller telefon 6321 5526 eller 6321 5529.

Bestilling af affaldsklippekort kan ske her

Tilmelding til abonnementsordning kan ske her

 

Ønsker du at tilmelde dig ordningen og bestillle et affaldsklippekort, kan du klikke her