Vand og Affald

Dagrenovation

Indsamling af dagrenovation foretages i affaldssække, spande eller 
containere - og omfatter alle husholdninger i kommunen.

Indsamling af affald foretages hver 14. dag, på nær i sommermånederne hvor der i 2017 er ugetømning fra og med mandag den 5. juni til og med fredag den 1. september. Skraldemanden kører også 2. juledag.

Hvis du ikke har fået hentet din dagrenovation skal du, indenfor 3 hverdage, kontakte renovatøren HCS på tlf. 70 70 22 23. 

Alle husholdninger er - i henhold til regulativet - som hovedregel pålagt en affaldssæk, men husholdningerne kan også vælge at opstille en spand /container til affaldsindsamlingen. 

Skraldespanden skal frem senest kl. 6

Hvis din adgangsvej kræver at spanden/sækken skal stilles frem til tømning, skal de ske senest kl. 6 på afhentningsdagen.

 

Adgangsvejen i snevejr

Husk at adgangsvejen til skraldespanden skal være ryddet for sne og saltet eller gruset senest kl. 8.00.